Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHO WWW.KUSHMONEY.COM

Chào mừng bạn đến www.kushmoney.com. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau, which together with our privacy policy govern www.kushmoney.com’s relationship with you in relation to this website.

Thuật ngữ "www.kushmoney.com" hoặc "chúng tôi" hay "chúng tôi" là chủ sở hữu của trang web. Thuật ngữ "bạn" dùng để chỉ dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này là tùy thuộc vào các điều khoản sau đây sử dụng:

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THEO TUỔI 18 ĐANG BỊ TỪ CHỐI TIẾP CẬN WEBSITE NÀY. NẾU BẠN KHÔNG THEO 18 NĂM TUỔI, ĐÓ LÀ BẤT HỢP PHÁP CHO BẠN ĐẾN THĂM, ĐỌC, Hoặc tương tác với WEBSITE NÀY HAY NỘI DUNG CỦA NÓ TRONG BẤT CỨ CÁCH THỨC. WEBSITE NÀY ĐẶC BIỆT từ chối truy cập MỌI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA CON ONLINE RIÊNG ACT (COPA) HÀNH 1998.

Các nội dung của các trang của trang web này là dành cho thông tin và chỉ sử dụng chung của bạn. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi, cũng không phải bất kỳ bên thứ ba cung cấp bất kỳ bảo hành hay bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, đầy đủ và phù hợp của các thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể. Bạn thừa nhận rằng các thông tin và tài liệu có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi rõ ràng trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiếu chính xác như vậy hoặc sai sót đến mức tối đa cho phép của pháp luật.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trên trang web này là hoàn toàn nguy cơ của riêng bạn, mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Nó sẽ là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Trang web này có chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố trí, nhìn, xuất hiện và đồ họa. Sinh sản bị cấm khác theo thông báo bản quyền, đó là một phần của các điều khoản và điều kiện.

Tất cả thương hiệu sao chép trang web này, mà không phải là tài sản của, hoặc cấp phép cho các nhà điều hành, được công nhận trên trang web.

sử dụng trái phép các trang web này có thể đưa đến khiếu nại bồi thường thiệt hại và / hoặc là một hành vi phạm tội hình sự.

Theo thời gian, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web(s). Chúng tôi không có trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết(s).

Việc bạn sử dụng trang web này và tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng đó của trang web là tuân theo luật pháp của Isle of Man.

Sửa đổi KHOẢN NÀY WEBSITE SỬ DỤNG KHÔNG THÔNG BÁO

ĐIỀU KHOẢN này SỬ DỤNG cho www.kushmoney.com là năng động. Nó sẽ liên tục thay đổi. Bạn không thể giả định rằng nó vẫn giữ nguyên và bạn đồng ý để kiểm tra chính sách mỗi khi bạn truy cập trang web để thay đổi. Trừ khi, theo ý kiến ​​duy nhất của trang web, chính sách này thay đổi rất mạnh như cho thấy một thông báo đăng trên trang web hoặc qua email, bạn sẽ không nhận được thông báo về những thay đổi này KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN cho www.kushmonmey.com cũng không, trong mọi trường hợp, hiện trang web thông báo lời hứa này. tiếp tục sử dụng của bạn của trang web này luôn chứng cứ là bạn chấp nhận ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN cho www.kushmoney.com hoặc bất kỳ sửa đổi.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

admin@kushmoney.com

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

ĐIỀU KHOẢN này SỬ DỤNG cho www.kushmoney.com được cập nhật lần cuối vào: 30th tháng một 2017