Tag Archives: loài chó

Chó chơi Poker – Chó chơi Poker – ngoài Nghệ thuật, Đằng sau Coolidge

C. M. Coolidge, gọi cho mình "chó chơi poker chơi", là một người đàn ông tuyệt vời với những ý tưởng sáng tạo và bản năng kinh doanh về nghệ thuật. Sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở New York cho cha mẹ Quaker, ông không nhận một nền giáo dục đại học chính thức, nhưng đã mất một lớp học kinh doanh đại học sau này trong cuộc đời mình. Vào thời điểm ông 18 hoặc 19, ông mất một số bài học trong bức tranh chân dung, cùng với một khóa học kế toán một vài năm sau đó. tình yêu của mình cho việc đọc dẫn đến một sự tự giáo dục vững chắc. Ở tuổi 19, ông bắt đầu làm phim hoạt hình cho các báo trong các khu phố xung quanh. Vài năm sau đó, khi sống ở Rochester, NY, ông đã viết và minh họa một cột báo hàng tuần.

Tìm hiểu thêm