Tháng sáu 2010 Thống kê thành tích xi phe


Wow, này tháng vừa qua là một nghiêm trọng lên và xuống các trận trên một vài trang web khác nhau. Tôi đã làm việc trên của tôi bankroll thách thức nhưng muốn tập trung vào một trò chơi khác nhau. Mà tôi phải nói rằng sau những gì là niềm vui cho tôi đã không có lợi nhuận ở tất cả. Tôi đã giết chơi nồi hạn chế omaha. Tôi vẫn còn cần phải làm rất nhiều việc học tập trước khi đưa những điều về hành động. Vì vậy hãy đi qua những gì xảy ra này tháng qua.

Ngày đầy đủ Tilt Poker, Tôi chạy một $25 freeroll RakeBackRolls.com bản tin thuê bao. Chúng ta đều biết làm thế nào mà bật ra. $25 từ bankroll của tôi để chạy freeroll mà tôi đã kết thúc chiến thắng 1 nơi như vậy $12 trở lại của tôi bankroll. Tuy nhiên, Tôi chạy thời gian lớn xấu và bị mất của tôi bankroll toàn bộ trên FTP bouncing từ không có giới hạn holdem giải đấu, giới hạn xi tiền mặt trò chơi, và vội vàng trò chơi tiền mặt holdem poker giới hạn.

Trên Yoga Poker, Tôi đã đi từ $0 để $17 mà không có một vấn đề. Tôi đã giết nó tại các bảng xi giới hạn và một số không có giới hạn holdem người đứng đầu lên ngồi n go. Đừng hỏi tôi tại sao tôi chơi không có giới hạn holdem thủ trưởng lên trò chơi. Tôi đã chán và chỉ cần đi cho nó. May mắn cho tôi tôi chơi một cầu thủ tồi tệ nhất hơn tôi.

Trên PokerStars, đây là nơi mà những điều đã điên. Tôi gửi $20 và hoàn toàn đi ngược lại bankroll quản lý quy tắc. Tôi bắt đầu tôn trọng các quy tắc quản lý bankroll bằng cách chơi tại các $0.02/$0.04 và $0.05/$0.10 bảng. Sau đó chơi như bình thường giới hạn holdem lúc cổ phần chỉ bord tôi vì vậy tôi bắt đầu để nhảy. Sau khi tôi đạt được $25 Tôi chuyển đến các $0.25/$0.50 bảng với $5 và bankroll của tôi đạt đến $30. Do đó, tôi chuyển đến các $0.50/$1 bảng với $10 và bankroll của tôi đạt đến $40.

Đây là nơi mà những điều đã nhận một chút hoang dã tôi đoán. Đã disrespecting các quy tắc quản lý bankroll tôi đã đi đến các $1/$2 bàn và giết nó. Bankroll của tôi đã đi đến $80+ chơi tại các cọc. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đã đi xuống bên. Bị mất $60 chơi tại các $1/$2 bảng và phần còn lại lúc cổ phần thấp mà đặt mắt của tôi trên phòng poker tiếp theo.

Trên PlayersOnly, Tôi quyết định thực hiện tương tự như PokerStars. Tuy nhiên, nhiều hơn một chút cẩn thận. Kể từ ngày một downswing thổi phồng lên trên cà phê, điên, chiến thắng RBR & DFP dành cho freeroll, và việc mất gần như của tôi toàn bộ bankroll chơi nồi dung omaha. Tôi quyết định chơi giới hạn Xi để xây dựng lại bankroll của tôi kể từ khi nó là trò chơi duy nhất tôi biết làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ.

Vì vậy, tôi bắt đầu với $2 chơi tại các $0.02/$0.04 bảng, sau đó chuyển tới các $0.05/$0.10 bàn nhưng chỉ chơi một vài tay. Tuy nhiên, Tôi vẫn còn thực hiện một lợi nhuận. Sau khi các shit crazy rằng xảy ra tại PokerStars, Tôi đã đi cho nó trên PlayersOnly. Tôi chuyển đến $0.25/$0.50 bảng với $5 và trái bảng với $24 sau đó chuyển tới các $1/$2 beat tình trạng bảng với mức tối thiểu $30 và tôi còn cái bàn với $90.

Bây giờ mà chúng tôi đã có một chạy xuống của những gì tôi đã làm trên này tháng qua. Chúng ta hãy nhìn vào cách điều bật ra cho thống kê bankroll tổng thể của tôi. Tôi chắc rằng nó đã là một tháng có lợi nhuận.

Thống kê Poker của tôi
Xi phe phòng Bắt đầu từ Bankroll Khoản tiền gửi tiền Hiện tại Bankroll Sự khác biệt
Bánh Xi phe $0.13 $0 $0.13 -
Full Tilt Poker $80.10 $0 $0 $80.10
Đúc Poker $0.00 $0 $0 -
OddsMaker xi phe $0.08 $0 $0.08 -
PlayersOnly $0.00 $34.05 $120.99 $86.94
Pokerstars $0.00 $20 $3.69 $16.31
Yoga Poker $0.00 $0 $17.85 $17.85
Tất cả Bankroll $80.31 $54.05 $142.74 $8.38

Như bạn có thể nhìn thấy, bankroll tổng thể của tôi chỉ phát triển $8. Hy vọng rằng tháng này sẽ tốt hơn rất nhiều kể từ khi tôi cảm thấy làm mới chơi cao cổ phần của giới hạn Xi. Tôi nhận ra tôi không phải là bord với các trò chơi nhưng bord với chơi ở cấp độ vi mô cổ phần. Tôi sẽ giữ cho việc học tập làm thế nào để chơi PLO. Tuy nhiên, Tôi sẽ tiếp tục chơi giới hạn holdem nhưng chỉ tại các $1/$2 bảng. Bất cứ điều gì thấp hơn có nghĩa là không có giá trị thời gian.

Tôi sẽ mở cửa trở lại của tôi bankroll thách thức nhưng tôi sẽ không gọi nó là một thách thức bankroll. Tôi sẽ gọi nó là một con đường để trở thành một người chơi poker chuyên nghiệp hoặc cho ngắn "Đường đến PPP". Tôi sẽ bắt đầu tối nay và đăng kết quả của tôi vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã đọc. 🙂

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *