Tôi đứng sửa chữa!


Hôm qua, Tôi đã thực hiện một bài đăng và ở phần cuối của bài viết tôi nói "Tôi sẽ không bao giờ mất một bankroll" Vâng tôi đứng sửa chữa. Hôm nay tôi đã có tình trạng đánh bại sau khi dòng chảy của tôi cách beat tình trạng. Nó có vẻ như nếu tôi chỉ cần không nên chơi poker hôm nay. Tốt kết quả cuối cùng đến. Tôi mất bankroll của tôi. Nó chỉ là $0.13 còn lại trong tài khoản. Cuối cùng, I play a game I can win at and don't have a big enough bankroll to have one bad downswing. So now that I have played a few freerolls and ate a really nice dinner. Tôi nghĩ rằng tôi có một kế hoạch để đưa vào hoạt động. Có lẽ một vài kế hoạch, chỉ cần chọn một và đi cho nó.

Kế hoạch 1: $50 để $5,000 bankroll thách thức chỉ chơi thủ trưởng lên xi giới hạn trên một trong các trang web mạng gaming merge như Carbon poker.

Kế hoạch 2: $50 để $500 bankroll thách thức chỉ chơi giới hạn xi tiền mặt trò chơi trên một trong các trang web mạng bánh có thể Doyles phòng.

Kế hoạch 3: $50 để $500 bankroll thách thức chỉ chơi giới hạn Xi phe vội vàng trên đầy đủ tilt poker.

Kế hoạch 4: $50 để $1,000 bankroll thách thức chỉ chơi giới hạn holdem giải đấu trên Pokerstars.

Tôi là loại theo ý thích kế hoạch 1 for a couple of reasons. 1) Thủ trưởng lên xi phe là khá dễ dàng, đó là tất cả về khối lượng để thực hiện một lợi nhuận tốt đẹp. 2) Di chuyển lên cổ phần là nhanh hơn nhiều so với các trò chơi tiền mặt và giải đấu. Tôi cũng thích kế hoạch 3 bởi vì tôi thực sự thích cao điểm poker và nó là rất dễ dàng để thực hiện một lợi nhuận tốt đẹp với sự lựa chọn bên. Tôi sẽ như bạn đã biết những gì tôi sẽ làm trong bài tiếp theo.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *