Tôi đã tham gia xi phe nổi bật


Kể từ khi tôi đề nghị outstandingpoker để bạn guys vì tôi nghĩ rằng nó là một chương trình tuyệt vời. Tôi đã viết bài đăng blog gọi là Xi phe nổi bật - Xi phe đào tạo chương trình. Tôi quyết định mua tư cách thành viên của tôi và xem những gì họ đã cung cấp. Bây giờ đi sâu vào các trò chơi tôi có thể đi xuống một sitngo với không có vấn đề. (nếu im tập trung) Vì vậy, tôi đăng nhập vào của tôi outstandingpoker tài khoản. Tôi đọc tất cả các bài viết của mình, lắng nghe tất cả các podcast của họ, và theo dõi về 5 video cho đến nay.

Tôi phải nói rằng điều này Xi phe đào tạo Trang web là rất tốt cho người chơi poker chỉ là bắt đầu hoặc muốn cải thiện trò chơi của họ. Tôi thường xây dựng bankroll của tôi chơi trong sitngos và mất bankroll của tôi chơi trong trò chơi tiền mặt. Sau khi xem video của họ, Tôi đang chơi tốt hơn rất nhiều tiền mặt trận. Tôi vẫn còn cần phải làm việc trên trò chơi của tôi nhưng hey. Họ có rất nhiều video nhiều hơn cho tôi để xem như vậy không có nghi ngờ trong tâm trí của tôi mà trò chơi của tôi sẽ cải thiện hơn.

Ví dụ:, cho phép hãy các $0.01/$0.02 tiền mặt bàn chơi game. Tôi thường đi kèm trong với $2 làm cho nó lên đến $2.50 và mất tất cả. Sau khi xem outstandingpoker video. Tôi ngồi với $2 và rời khỏi với giữa $2.25 - $3.50 và bây giờ tôi chơi tại 2 bảng cùng một lúc. Tại sao? Bởi vì tôi nhận thấy nó có lợi hơn cho tôi để làm như vậy và tôi có thể chơi ở một bảng trong khi các thẻ đang chết lúc khác.

Vì vậy, tôi sẽ nói đó là tốt nhất $15 Tôi đã từng trải qua. Không chỉ nó đã cải thiện kỹ năng trò chơi tiền mặt của tôi nhưng nó đã cho tôi một sự hiểu biết tốt hơn về vị trí chơi và tính toán tỷ lệ cược của tôi. Bạn sẽ hiếm khi nhìn thấy tôi chơi ra khỏi vị trí bây giờ. Tôi cũng tìm hiểu làm thế nào để tìm các lừa. Chờ đợi cho đến khi tôi có một bàn tay tốt đẹp và vạch trần họ cho các cá rằng họ thực sự là. Người đàn ông nó cảm thấy tốt
để biết làm thế nào để chơi poker và đem lại lợi nhuận chơi nó.

2 bình luận on “I Joined Outstanding Poker

  1. Local Services Expert - Ana Trả lời

    Hi there, I heard a lot of things like this. online casino, poker trực tuyến. I was wondering if this online poker really works? And do you really earn from this? What is the percentage of losing and winning? I would like to learn how to do this kind of thing.

    • KushMoney Trả lời

      Poker is a game in which the better you are more you win. Joining an online poker room and a online poker training site is the best way to go. You learn how to play poker and be profitable at the same time.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *