Làm thế nào để rõ ràng Pokerstars tiền thưởng


Thanh toán bù trừ các Pokerstars tiền thưởng là một trong các khoản tiền thưởng dễ nhất để xóa ra khỏi tất cả các phòng poker trực tuyến. Sau khi đăng ký và làm cho tiền gửi đầu tiên của bạn với tiếp thị mã PSP12759 và tiền thưởng mã Stars600 cho 100% phù hợp với tối đa $600. Bạn sẽ được sẵn sàng để chơi poker một số và bắt đầu cho rõ ràng tiền thưởng của bạn. Chơi ở Pokerstars bây giờ.

Tiền thưởng đang chờ xử lý của bạn tất cả phụ thuộc vào số tiền bạn gửi. Bạn sẽ cần phải rõ ràng yêu cầu VPPs để xóa $10 tại một thời điểm của tiền thưởng của bạn. Nếu bạn gửi $600, và bạn chơi poker trực tuyến tại Pokerstars rất nhiều, bạn chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu VPPs và rõ ràng toàn bộ tiền thưởng. Đó là một thêm $600 trong tài khoản của bạn để chơi với miễn phí.

Bạn không thể đánh bại miễn phí poker tiền tại Pokerstars cho chỉ cần ký quỹ và chơi poker. Các yêu cầu VPPs luôn luôn là khá thấp và dễ dàng để xóa. Chơi tại các $1/$2 trò chơi tiền mặt, bạn có thể xóa toàn bộ tiền thưởng trong thời gian không. Tôi cung cấp cho nó một tuần hoặc 2 có thể ít hơn. Tất cả phụ thuộc vào tốt như thế nào bạn chơi, làm thế nào nhiều bảng bạn chơi cùng một lúc, và bao lâu bạn chơi.

Ví dụ:, Nếu bạn gửi tiền $200 vào Pokertars. Bạn chỉ cần rõ ràng $10, 20 thời gian để có thêm của bạn $200 vào tài khoản của bạn. Đó là khá dễ dàng để làm, với các yêu cầu VPPs thấp.

Bây giờ mà bạn biết làm thế nào dễ dàng nó là rõ ràng tiền thưởng Pokerstars. Đăng ký để Pokerstars với tiếp thị mã: PSP12759 và tiền gửi với tiền thưởng mã: Stars600 để có được của bạn 100% phù hợp với tối đa $600. Xem nhanh như thế nào bạn sẽ có tiền xi phe phụ của bạn vào tài khoản chỉ từ chơi poker trực tuyến của bạn yêu thích trò chơi trực tuyến tại Pokerstars.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *