Trung Quốc Poker – Trong Poker Trung Quốc, Là A2345 Các Straight nhỏ nhất hoặc thứ hai lớn nhất(sau AKQJT)?


Nếu bạn đang nói về Pai Gow Poker, sau đó có A2345 là thẳng cao thứ hai sau AKQJ10.

trong hầu hết các trò chơi Poker Trung Quốc (có quá nhiều loại), TJQKA là lớn nhất, và A2345 là nhỏ nhất. - bướu

nhỏ nhất

Tuyên bố từ chối - Quan điểm thể hiện trong bài viết này được cung cấp bởi một bên thứ 3 và có thể không phù hợp với những người trong trang web của chúng tôi