Bàn Poker giá rẻ – Có ai biết gì Ba Bàn Poker Fold có Giống như? Họ có chất lượng tốt?


Tôi đã nhìn thấy họ. Một số trong số đó là OK ... họ & quot; đường sắt" và cupholders là đủ để đặt một thức uống sâu. Một số là thực sự mỏng, và nó giống như đặt một thức uống trên một bề mặt phẳng.

Cũng, kiểm tra nỉ. Một số bề mặt bảng là thực sự khó khăn, mà đôi khi làm cho nó khó khăn hơn để có được dưới thẻ của bạn để chọn chúng tắt của bảng. Một số trong số đó là tốt, Tuy nhiên.

Cuối cùng, bất cứ khi nào có một lần trong bảng, có một cơ hội cho bảng để có được lệch (gần như tạo ra một đoạn đường nối hoặc một rào cản). Khi giao dịch qua & quot; dốc & quot;, đôi khi các thẻ sẽ chuyển giao, gây ra một sai thỏa thuận.

Vì vậy, một bảng ba lần có khả năng hai trong số các đường dốc hoặc rào cản.

Cá nhân, Tôi muốn một bảng đầy đủ (không gấp), hoặc một bảng duy nhất lần. Có bản thiết kế / kế hoạch trên internet, nơi bạn có thể làm một bảng thật sự tốt đẹp cho mình, và không phải lo lắng về những nếp gấp.

Tuyên bố từ chối - Quan điểm thể hiện trong bài viết này được cung cấp bởi một bên thứ 3 và có thể không phù hợp với những người trong trang web của chúng tôi