Category Archives: Xi phe thống kê

Tháng sáu 2010 Thống kê thành tích xi phe

Wow, này tháng vừa qua là một nghiêm trọng lên và xuống các trận trên một vài trang web khác nhau. Tôi đã làm việc trên của tôi bankroll thách thức nhưng muốn tập trung vào một trò chơi khác nhau. Mà tôi phải nói rằng sau những gì là niềm vui cho tôi đã không có lợi nhuận ở tất cả. Tôi đã giết chơi nồi hạn chế omaha. Tôi vẫn còn cần phải làm rất nhiều việc học tập trước khi đưa những điều về hành động. Vì vậy hãy đi qua những gì xảy ra này tháng qua.

Ngày đầy đủ Tilt Poker, Tôi chạy một $25 freeroll RakeBackRolls.com bản tin thuê bao. Chúng ta đều biết làm thế nào mà bật ra. $25 từ bankroll của tôi để chạy freeroll mà tôi đã kết thúc chiến thắng 1 nơi như vậy $12 trở lại của tôi bankroll. Tuy nhiên, Tôi chạy thời gian lớn xấu và bị mất của tôi bankroll toàn bộ trên FTP bouncing từ không có giới hạn holdem giải đấu, giới hạn xi tiền mặt trò chơi, và vội vàng trò chơi tiền mặt holdem poker giới hạn.

Trên Yoga Poker, Tôi đã đi từ $0 để $17 mà không có một vấn đề. Tôi đã giết nó tại các bảng xi giới hạn và một số không có giới hạn holdem người đứng đầu lên ngồi n go. Đừng hỏi tôi tại sao tôi chơi không có giới hạn holdem thủ trưởng lên trò chơi. Tôi đã chán và chỉ cần đi cho nó. May mắn cho tôi tôi chơi một cầu thủ tồi tệ nhất hơn tôi.

Trên PokerStars, đây là nơi mà những điều đã điên. Tôi gửi $20 và hoàn toàn đi ngược lại bankroll quản lý quy tắc. Tôi bắt đầu tôn trọng các quy tắc quản lý bankroll bằng cách chơi tại các $0.02/$0.04 và $0.05/$0.10 bảng. Sau đó chơi như bình thường giới hạn holdem lúc cổ phần chỉ bord tôi vì vậy tôi bắt đầu để nhảy. Sau khi tôi đạt được $25 Tôi chuyển đến các $0.25/$0.50 bảng với $5 và bankroll của tôi đạt đến $30. Do đó, tôi chuyển đến các $0.50/$1 bảng với $10 và bankroll của tôi đạt đến $40.

Đây là nơi mà những điều đã nhận một chút hoang dã tôi đoán. Đã disrespecting các quy tắc quản lý bankroll tôi đã đi đến các $1/$2 bàn và giết nó. Bankroll của tôi đã đi đến $80+ chơi tại các cọc. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đã đi xuống bên. Bị mất $60 chơi tại các $1/$2 bảng và phần còn lại lúc cổ phần thấp mà đặt mắt của tôi trên phòng poker tiếp theo.

Trên PlayersOnly, Tôi quyết định thực hiện tương tự như PokerStars. Tuy nhiên, nhiều hơn một chút cẩn thận. Kể từ ngày một downswing thổi phồng lên trên cà phê, điên, chiến thắng RBR & DFP dành cho freeroll, và việc mất gần như của tôi toàn bộ bankroll chơi nồi dung omaha. Tôi quyết định chơi giới hạn Xi để xây dựng lại bankroll của tôi kể từ khi nó là trò chơi duy nhất tôi biết làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ.

Vì vậy, tôi bắt đầu với $2 chơi tại các $0.02/$0.04 bảng, sau đó chuyển tới các $0.05/$0.10 bàn nhưng chỉ chơi một vài tay. Tuy nhiên, Tôi vẫn còn thực hiện một lợi nhuận. Sau khi các shit crazy rằng xảy ra tại PokerStars, Tôi đã đi cho nó trên PlayersOnly. Tôi chuyển đến $0.25/$0.50 bảng với $5 và trái bảng với $24 sau đó chuyển tới các $1/$2 beat tình trạng bảng với mức tối thiểu $30 và tôi còn cái bàn với $90.

Bây giờ mà chúng tôi đã có một chạy xuống của những gì tôi đã làm trên này tháng qua. Chúng ta hãy nhìn vào cách điều bật ra cho thống kê bankroll tổng thể của tôi. Tôi chắc rằng nó đã là một tháng có lợi nhuận.

Thống kê Poker của tôi
Xi phe phòng Bắt đầu từ Bankroll Khoản tiền gửi tiền Hiện tại Bankroll Sự khác biệt
Bánh Xi phe $0.13 $0 $0.13 -
Full Tilt Poker $80.10 $0 $0 $80.10
Đúc Poker $0.00 $0 $0 -
OddsMaker xi phe $0.08 $0 $0.08 -
PlayersOnly $0.00 $34.05 $120.99 $86.94
Pokerstars $0.00 $20 $3.69 $16.31
Yoga Poker $0.00 $0 $17.85 $17.85
Tất cả Bankroll $80.31 $54.05 $142.74 $8.38

Như bạn có thể nhìn thấy, bankroll tổng thể của tôi chỉ phát triển $8. Hy vọng rằng tháng này sẽ tốt hơn rất nhiều kể từ khi tôi cảm thấy làm mới chơi cao cổ phần của giới hạn Xi. Tôi nhận ra tôi không phải là bord với các trò chơi nhưng bord với chơi ở cấp độ vi mô cổ phần. Tôi sẽ giữ cho việc học tập làm thế nào để chơi PLO. Tuy nhiên, Tôi sẽ tiếp tục chơi giới hạn holdem nhưng chỉ tại các $1/$2 bảng. Bất cứ điều gì thấp hơn có nghĩa là không có giá trị thời gian.

Tôi sẽ mở cửa trở lại của tôi bankroll thách thức nhưng tôi sẽ không gọi nó là một thách thức bankroll. Tôi sẽ gọi nó là một con đường để trở thành một người chơi poker chuyên nghiệp hoặc cho ngắn "Đường đến PPP". Tôi sẽ bắt đầu tối nay và đăng kết quả của tôi vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã đọc. 🙂

Có thể 2010 Thống kê thành tích xi phe

Ok, rất nhiều đã đi vào cuối tuần qua. Tôi gửi $20 vào Pokerstars chỉ cần chơi trò chơi khác. Không quan tâm nếu tôi thắng hoặc thua. Tôi chỉ muốn vui chơi. Thực sự tôi đã có niềm vui, Tôi chơi rất nhiều pot limit omaha micro cổ phần trò chơi tiền mặt mà tôi tìm hiểu tôi tồi tệ nhất tại sau đó tôi với không có giới hạn Xi. Tôi chơi nồi hạn chế omaha người đứng đầu lên mà tôi có thể nói rằng tôi có thể là rất tốt tại nếu tôi nghiên cứu các trò chơi và chơi nó nhiều hơn nữa. Tôi cũng đã bắn tại 2-7 Xi vẽ là một tấn vui vẻ. Nếu tôi thắt chặt lựa chọn bàn tay của tôi tôi có thể dễ dàng kiếm nhiều tiền chơi 2-7 trò chơi tiền mặt xi vẽ.

Cũng, cuối tuần qua tôi gửi $44 vào đầy đủ Tilt Poker để đưa các kỹ năng của tôi để chơi thử nghiệm Rush Poker giới hạn Xi thấp cổ phần trò chơi tiền mặt ngắn tay. Trong khi tiền là một bài kiểm tra, Tôi đã đặt cùng một chiến lược. Tôi gửi $20 để đặt chiến lược của tôi để kiểm tra kết quả hiện tại bankroll bạn nhìn thấy trong biểu đồ dưới đây.

Trong bài cuối cùng, Tôi đặt lại với nhau một vài kế hoạch cho một thách thức bankroll. Tôi sẽ thực hiện kế hoạch số 3. Rush Poker bankroll thách thức ngày đầy đủ Tilt Poker $50 để $500. Beating short handed limit holdem has always been easy but the downswings is nothing nice with a small bankroll playing micro stakes. Tuy nhiên, Tôi tin rằng thách thức này sẽ rất dễ dàng để hoàn thành với các chiến lược tôi đặt lại với nhau để lợi nhuận từ chơi Rush Poker.

Khi tôi tới các $550 đánh dấu, Tôi sẽ làm một $50 Xi phe truyền Đúc Poker có một chút vui vẻ và cải thiện kỹ năng của tôi chơi nồi hạn chế omaha thủ trưởng lên xi phe. Tôi cũng sẽ di chuyển lên để giữa cổ phần $1/$2 ngắn hạn tay giới hạn cố định texas holdem Rush Poker. Tôi sẽ cố gắng đạt đến của tôi $500 mục tiêu cuối tháng.

Cũng, Tôi có thể gửi tiền vào Pokerstars một lần nữa để chơi 2-7 Xi vẽ. Các trò chơi tiền mặt là rất mềm. Tôi chắc rằng tôi có thể trở thành rất tốt 2-7 vẽ tiền mặt game thủ. Tôi đã có một vụ nổ chơi nó. Có lẽ tôi chỉ nên sử dụng tài khoản Pokerstars của tôi cho vui, cố gắng mới trò chơi, và nghiêng kiểm soát. Khi phải đối mặt với tình trạng đánh bại sau khi đánh bại xấu. Ngừng chơi trên bất kỳ trang web im và đăng nhập vào Pokerstars chỉ có vui vẻ và thư giãn tâm trí của tôi. Tất nhiên, Tôi sẽ cần phải gửi thêm tiền vào tài khoản của tôi để làm như vậy kể từ khi bị giết trong PL Omaha và cố gắng 2-7 vẽ. Dù sao, Let's get vào số liệu thống kê poker cho ngày.

Thống kê Poker của tôi
Xi phe phòng Bắt đầu từ Bankroll Khoản tiền gửi tiền Hiện tại Bankroll Sự khác biệt
Bánh Xi phe $10.01 $0 $0.13 -$9.88
Full Tilt Poker $0.48 $64 $80.10 $15.62
Đúc Poker $0.01 $0 $0 -$0.01
OddsMaker xi phe $0.08 $0 $0.08 -
Pokerstars $0.06 $20 $0 -$20.06
Yoga Poker $0 $0 $0 -
Tất cả Bankroll $10.64 $84 $80.31 -$14.33

Như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ thống kê poker trên, Tôi đưa Rush xi phe chiến lược của tôi vào hoạt động và nó đã làm việc. Thực hiện trong $50 từ các $20 tiền gửi trên Full Tilt Poker. Tháng sáu mục tiêu là để biến $50 vào $500 bởi cuối tháng. (Tôi biết tôi có khởi đầu một chút về điều đó.) Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một cách dễ dàng miễn là tôi giữ cho các chiến lược. Tôi tin rằng bất cứ ai có thể làm cho một lợi nhuận tốt đẹp chơi Rush Poker với chiến lược này.

Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng lên đến Full Tilt Poker và đưa các chiến lược để làm việc hay đến với mình Rush xi phe chiến lược. Nếu bạn sử dụng chiến lược của tôi, Xin vui lòng góp ý dưới đây làm thế nào các Rush xi phe chiến lược làm việc cho bạn.

Tháng tư 2010 Thống kê thành tích xi phe

Tháng trước tôi đã không nhận được để chơi nhiều poker trực tuyến. Tôi một chút bận rộn một lần nữa. Tháng này, tôi sẽ chơi rất nhiều poker và sẽ tập trung vào giới hạn holdem thủ trưởng lên xi phe. Kể từ khi tôi muốn blog trong các ngày trong tuần tôi không xuất bản bài đăng này ngày thứ bảy (1 tháng 5). Over the weekend I play a little bit of poker with $100 trên pokerstars và chúng ta hãy nói rằng nó không bật ra tốt. Tôi sẽ không thêm nó vào số liệu thống kê poker biểu đồ dưới đây. Chúng ta hãy nhìn vào đó trước khi tôi nhận được vào sao poker bankroll.

Thống kê Poker của tôi
Xi phe phòng Bắt đầu từ Bankroll Hiện tại Bankroll Sự khác biệt
Bánh Xi phe $0 $10.01 $10.01
Full Tilt Poker $0 $0.48 $0.48
Đúc Poker $0.01 $0.01 -
OddsMaker xi phe $0.08 $0.08 -
Pokerstars $0.06 $0.06 -
Yoga Poker $10.17 $0 -$10.17
Tất cả Bankroll $10.32 $10.64 $0.32

Như bạn có thể nhìn thấy tôi là chỉ bởi $0.32 April. Tốt hơn nhiều so với những gì xảy ra tháng ba. Bây giờ hãy lùi lại về bankroll Poker sao. Tại thời điểm văn bản này, Tôi có $23.41 trong tài khoản của tôi. Trong tháng có thể tôi sẽ tập trung tất cả các thời gian poker của tôi vào giới hạn holdem thủ trưởng lên xi phe vi cọc. Đó là một $2.20 buyin cho mỗi người đứng đầu lên trò chơi. Khi tôi tới $110 Tôi sẽ được di chuyển đến cổ phần thấp mà là $5.25 buyin.

Kể từ khi tôi biết một thực tế rằng tôi không phải là một người chơi poker chuyên nghiệp. Tôi sẽ giữ mục tiêu của tôi cho tháng này thấp. Có thể mục tiêu sẽ là để chỉ làm cho nó để cổ phần thấp giới hạn holdem thủ trưởng lên xi phe hoặc $110 bankroll. Nếu tôi đạt được rằng trước khi kết thúc của tháng. Tôi sẽ cố gắng để đẩy nó để $125 và sau đó tập trung vào Việt bankroll poker bánh của tôi chơi trong các $0.02/$0.04 giới hạn Xi ngắn tay tiền mặt trò chơi.

Tháng ba 2010 Thống kê thành tích xi phe

Cho tháng này recap của bankroll khởi đầu và hiện tại của tôi. Tôi làm một biểu đồ ít tốt đẹp để thấy rõ nơi bankroll của tôi đứng đầu. Khoảng giữa tháng tôi đăng của tôi học tập bankrolls phá sản. Vì vậy tôi mất trong $200 từ của tôi tất cả bankroll. Như tất cả chúng ta có thể thấy, Tôi không phải là một người chơi poker có lợi nhuận lý do tại sao tôi nhận được người chơi poker chuyên nghiệp để viết bài chiến lược cho tất cả chúng ta học hỏi từ họ. Dù sao, cho phép hãy xem thống kê poker của tôi.

Thống kê Poker của tôi
Xi phe phòng Bắt đầu từ Bankroll Hiện tại Bankroll Sự khác biệt
Tuyệt đối Poker $0 $0 N/A
Bánh Xi phe $90 $0 -$90
Full Tilt Poker $125 $0.00 -$125
Đúc Poker $0.38 $0.01 -$0.37
OddsMaker xi phe $0.08 $0.08 -
Pokerstars $0.12 $0.06 -$0.06
Reefer Poker $0 $0 N/A
Yoga Poker $0 $10.17 $10.17
Tất cả Bankroll $215.58 $10.32 -$205.26

Như bạn thấy tôi có được nêu ra để trở thành một người chơi poker giành chiến thắng. Vẫn còn đấu tranh với bankroll quản lý. Tháng này tôi chỉ có thể mất một break từ chơi poker hoặc chỉ cần ở lại với freeroll giải đấu như họ đã khá tốt với tôi trên một xi phe phòng. Nó là chỉ là một vấn đề thời gian trước khi tôi cuối cùng đã nhận được hang của việc trở thành một người chơi poker có lợi nhuận.

Tôi mua xi thiên tài để tôi có thể nhanh chóng biết tỷ lệ cược và outs mà đã giúp ích cho đến khi tôi nghiêng một chút ngày trước ngày hôm qua của tôi. Đó mang lại cho xuống bankroll Pokerstars của tôi như tôi phát triển nó. Nếu tôi có thời gian để nghiêm túc ngồi và chơi một cách hòa bình. Tôi sẽ chơi ở một vài phòng poker, tôi đã không chơi trong một thời gian và xem cách nó đi.

Tháng này là tháng mất. Làm thế nào đã làm tháng của bạn đi?

Tháng hai 2010 Thống kê thành tích xi phe

Tôi biết tôi giả sử để làm toàn bộ số không để anh hùng điều thông qua giải tự nhưng tôi đã có một vài vấn đề với điều đó.
1. freeroll người chơi suck, họ đi tất cả bằng bullshit và sông bạn.
2. chơi freeroll sau khi freeroll là nhàm chán như là địa ngục.
3. chơi với số tiền là rất nhiều niềm vui và lợi nhuận.

Vì vậy tôi đã đặt tiền trong đầy đủ tilt poker và bánh xi phe. Kể từ khi tôi trả tiền $15 một tháng cho outstandingpoker Các thành viên để tìm hiểu làm thế nào để chơi không có giới hạn texas holdem tiền mặt trò chơi. Tôi nghĩ rằng tôi nên đặt những kiến thức để sử dụng tốt. Cũng, Đối với những người bạn mà không có $15 một tháng. Bạn vẫn có thể nhận được Xi phe miễn phí đào tạo nâng cao kỹ năng poker của bạn. Dù sao, cho phép nhận được vào thống kê poker của tôi.

Thống kê Poker của tôi

Bánh Xi phe: $90 (+$90)
Carbon Poker: $0.00 (-$0.06)
Full Tilt Poker: $125 (+$125)
Đúc Poker: $0.38 (+$0.38)
OddsMaker: $0.08
Pokerstars: $0.12 (+$0.08)
Yoga Poker: $0 (-$1.12)

Cho phép xem những gì tôi có thể làm với số tiền trên tilt đầy đủ poker và bánh xi phe. Im thiết lập mục tiêu cho bánh xi phe $120 và đầy đủ nghiêng poker $200. Tôi cũng được chơi giải tự trên xi phe đúc mà có vẻ là khá dễ dàng để rút tiền trong KS. Do đó, bị bệnh đặt ra mục tiêu cho $25 và đối với yoga poker $25. Yoga poker là khá dễ dàng để tiền mặt trong giải tự. Tôi đã thực hiện trên $7 chơi giới hạn texas holdem poker nhưng mất nó tất cả trên một ngày xấu.

Chúc mừng trở thành một người chơi poker có lợi nhuận!

Tháng một 2010 Thống kê thành tích xi phe

Điều này tháng tôi đã không chơi nhiều poker và những ngày tôi đã chơi qua là ngày xấu. Tôi nghiêng khắp nơi. Tôi không hiểu tại sao bất kỳ của bạn sẽ muốn bắt đầu từ $0. Đây là một trong những điều khó nhất tôi đã từng thực hiện. Chơi giải tự xuống bên phải madding và chơi trong đội ngũ nghiên cứu vi là thích chơi với chơi tiền. Không có vấn đề quan tâm nếu họ giành chiến thắng hay mất chừng nào họ nhận để chơi. Dù sao, chúng ta hãy xem xi phe của tôi là xấu như họ là thống kê.

Thống kê Poker của tôi

0
Bánh Xi phe: $0
Carbon Poker: $0.06 (-$1.07)
Full Tilt Poker: $0 (-$0.29)
OddsMaker: $0.08 (-$0.29)
Pokerstars: $0.04 (+$0.04)
Yoga Poker: $1.12 (-$5.25)

Như bạn có thể nhìn thấy, Tôi hoàn toàn thổi nó đây tháng qua. Tháng này, Tôi sẽ làm hết sức mình để có được thêm chơi giờ và hy vọng, Tôi sẽ đẩy mạnh nhiều hơn nữa các màu xanh lá cây hơn màu đỏ. Just looking at all that red and zeros make me want to play more and better my skills. Tôi đoán trở lại của nó để xem thêm video vào outstandingpoker và chơi trong freeroll giải đấu.

Chúc mừng trở thành một người chơi poker có lợi nhuận và một ngày một PRO!

Năm mới, Sự nghiệp Poker mới, Mới bắt đầu!

Năm nay tôi bắt đầu qua. Mỗi tuần và/hoặc tháng tôi sẽ đăng nơi bankroll của tôi đứng ở mỗi phòng poker trực tuyến. Mục tiêu của tôi là để bạn có thể phát triển với tôi. Bạn không cần phải thực hiện theo các quy tắc mà tôi sẽ làm theo để xây dựng bankroll của tôi. Tuy nhiên, Tôi hy vọng tất cả các bạn phát triển của bạn bankrolls khi tôi phát triển mỏ.

Dưới đây là các quy tắc mà tôi sẽ làm theo. Tôi sẽ chỉ chơi ở giải tự được tổ chức bởi các phòng poker trực tuyến, giải tự riêng và nhỏ buyins được tổ chức bởi kushmoney poker tour du lịch, Xi phe quảng cáo thương mại, và các diễn đàn poker trực tuyến khác, và micro cổ phần giải đấu được tổ chức bởi các phòng poker trực tuyến. Tôi sẽ giữ tại các giải tự và micro cổ phần cho đến khi tôi có thể di chuyển lên cổ phần thấp Poker. Một lần tôi ở mức thấp cổ phần Xi phe. Tôi sẽ đăng một tập các quy tắc mới cho bản thân mình.

Như bạn có thể nhìn thấy, Tôi đã không thêm trò chơi tiền mặt vào quy tắc của tôi. Kỹ năng poker của tôi không là lên đến ngang để thực sự tập trung vào các trò chơi tiền mặt. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục xem video trong các trang web đào tạo outstandingpoker. Luôn luôn phải giữ tại phát triển kỹ năng poker của bạn. Tôi cho một ăn, giấc ngủ, và hít thở xi phe. Vì vậy tôi đã không có vấn đề chơi, nghiên cứu, và bằng văn bản về xi phe.

Thống kê Poker của tôi

Carbon Poker: $1.13
Full Tilt Poker: $0.29
OddsMaker: $0.37
Yoga Poker: $6.37

Tất cả các tài khoản phòng poker trực tuyến của tôi được liệt kê từ A đến Z. Không cần để nói mà một trong những tôi thích hơn những người khác bởi vì thực tế vẫn còn. Tôi sẽ chơi trên tất cả chúng. Thật đáng buồn, Tôi đang ở Mỹ và không thể chơi tại Sun Poker hoặc Titan Poker. Nếu không, Tôi sẽ chơi vào họ quá! 🙂

Như bạn có thể nhìn thấy, Tôi là khá nhiều bắt đầu từ $0. Tôi thực sự không khuyên bạn nên bắt đầu từ $0. Một khoản tiền gửi của xung quanh $100 để $300 nên giúp bạn bắt đầu. Tuy nhiên, Tôi bắt đầu từ $0 phát triển với tất cả các độc giả của tôi là freerollers. Hy vọng rằng tôi có thể giúp tất cả các bạn phát triển từ freerollers để chơi poker có lợi nhuận.

Chúc mừng năm mới, sự nghiệp mới xi phe, và một khởi đầu mới!