Category Archives: Xi phe thống kê

Tháng sáu 2010 Thống kê thành tích xi phe

Wow, này tháng vừa qua là một nghiêm trọng lên và xuống các trận trên một vài trang web khác nhau. Tôi đã làm việc trên thách thức bankroll của tôi, nhưng muốn tập trung vào một trò chơi khác nhau. Mà tôi phải nói rằng sau những gì là niềm vui cho tôi đã không có lợi nhuận ở tất cả. Tôi đã giết chơi nồi hạn chế omaha. Tôi vẫn còn cần

Tìm hiểu thêm

Tháng ba 2010 Thống kê thành tích xi phe

Cho tháng này recap của bankroll khởi đầu và hiện tại của tôi. Tôi làm một biểu đồ ít tốt đẹp để thấy rõ nơi bankroll của tôi đứng đầu. Around the middle of the month I posted my learning bankrolls bust. Vì vậy tôi mất trong $200 từ của tôi tất cả bankroll. Như tất cả chúng ta có thể thấy, I am not a profitable

Tìm hiểu thêm

Tháng hai 2010 Thống kê thành tích xi phe

Tôi biết tôi giả sử để làm toàn bộ số không để anh hùng điều thông qua giải tự nhưng tôi đã có một vài vấn đề với điều đó. 1. freeroll players suck, họ đi tất cả bằng bullshit và sông bạn. 2. chơi freeroll sau khi freeroll là nhàm chán như là địa ngục. 3. playing with money is a lot more fun and

Tìm hiểu thêm