Casino Video Poker – không MG / MD có ý nghĩa gì trong video poker?


máy video poker MD = Multi-Mệnh giá
MG = Multi-game máy video poker

Tuyên bố từ chối - Quan điểm thể hiện trong bài viết này được cung cấp bởi một bên thứ 3 và có thể không phù hợp với những người trong trang web của chúng tôi