Borgata Poker Mở – WTP Câu hỏi về giải đấu?


bạn đã hỏi "Điều đó có nghĩa bạn có thể nhập những giải đấu cá nhân hoặc làm bạn phải mua trong cho sự kiện chính"

và nó đã được trả lời. HỌ LÀ giải đấu CÁ NHÂN.

bạn không hiểu những gì? Chơi bất cứ những người bạn muốn. Họ là những giải đấu cá nhân.

Nếu sự kiện chính là $3500, thì đó là mua trong cho sự kiện chính.

Bạn thực sự nghĩ mọi người phải chơi ở mọi giải đấu? Ở đó đợi 3 tuần straights?

Tôi sẽ giả logic không phải là một trong những lớp AP của bạn.

có lẽ nếu tôi nói to hơn này?....bạn sẽ hiểu thôi !!

MỖI giải đấu đã LỊCH KHÁC !!

....tại sao là như vậy khó hiểu ??

Tuyên bố từ chối - Quan điểm thể hiện trong bài viết này được cung cấp bởi một bên thứ 3 và có thể không phù hợp với những người trong trang web của chúng tôi

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *