Warunki korzystania

Warunki użycia w WWW.KUSHMONEY.COM

Witamy www.kushmoney.com. Jeśli nadal przeglądać i korzystać z tej strony jesteś zgadzasz się przestrzegać i związanie się następujące zasady i warunki użytkowania, which together with our privacy policy govern www.kushmoney.com’s relationship with you in relation to this website.

Określenie "www.kushmoney.com" lub "nas" lub "my" odnosi się do właściciela strony internetowej. Termin "ty" odnosi się do użytkownika lub widza na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom korzystania:

Wszystkie osoby w wieku poniżej 18 Nie mają dostępu do tej strony. Jeśli nie masz ukończonych 18 LAT, Jest niezgodne z prawem do odwiedzenia, CZYTAĆ, Lub interakcji z tej witryny lub jej zawartości W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. TA STRONA INTERNETOWA W SZCZEGÓLNOŚCI odmawia dostępu do żadnej konkretnej osoby, która jest objęta przez dziecko Online Privacy ACT (COPA) Z 1998.

Zawartość stron tej stronie jest do ogólnej informacji i wyłącznie do użytku. To mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ani my, ani osoby trzecie udziela też żadnych gwarancji lub gwarancji co do dokładności, aktualność, wydajność, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wyłączają odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności. Powinno być na własną odpowiedzialność, aby zapewnić, że wszelkie produkty, usługi lub informacji dostępnych za pośrednictwem tej strony specyficznych wymagań.

Ta strona zawiera materiał, który jest własnością lub licencjonowane do nas. Materiał ten zawiera, ale nie ogranicza się do, Projektowanie, układ, Popatrz, Wygląd i grafika. Kopiowanie jest zabronione innych niż zgodnie z praw autorskich, który stanowi część niniejszych warunkach.

Wszystkie znaki towarowe odtworzone na tej stronie, które nie są własnością, lub licencjonowanych do operatora, są potwierdzone na stronie internetowej.

Nieuprawnione korzystanie z tej strony internetowej może dać roszczenia o odszkodowanie i / lub za przestępstwo.

Od czasu do czasu ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są dla wygody do dostarczenia dalszych informacji. Oni nie oznacza, że ​​popieramy stronę(s). Mamy nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stronach(s).

Korzystanie z serwisu i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlega prawom Isle of Man.

Zmiany do niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej bez uprzedzenia

Te informacje o warunkach korzystania www.kushmoney.com jest dynamiczna. Będzie ona stale zmieniać. Nie można zakładać, że pozostaje taka sama i zgadza się, by sprawdzić politykę za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę zmian. Chyba że, w wyłącznej ocenie stronie, polityka ta zmienia się tak drastycznie, jak zaproponować zamieszczonych zgłoszenie na miejscu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymasz żadnego zawiadomienia o zmianach niniejszych Warunków, ani dla www.kushmonmey.com, pod żadnym pozorem, czyni ten serwis powiadomienie obietnica. Dalsze korzystanie z tej strony zawsze świadczy akceptację zasad i warunków przyznawania www.kushmoney.com lub jakichkolwiek modyfikacji.

INFORMACJE KONTAKTOWE

admin@kushmoney.com

NAJNOWSZA AKTUALIZACJA

Te informacje o warunkach korzystania www.kushmoney.com zostało ostatnio zaktualizowane: 30stycznia 2017