Podmínky použití

Podmínky používání WWW.KUSHMONEY.COM

Vítejte na www.kushmoney.com. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používat tuto webovou stránku souhlasíte dodržovat a být vázáni následujícími podmínkami používání, which together with our privacy policy govern www.kushmoney.com’s relationship with you in relation to this website.

Termín "www.kushmoney.com" nebo "my" nebo "my" se vztahuje na majitele webových stránek. Termín "vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

Používání této webové stránky se řídí následujícími podmínkami používání:

Všechny osoby, které mladších 18 Odepřen přístup k těmto stránkám. Pokud jste mladší 18 LET, Je nezákonné k návštěvě, ČÍST, OR působení tohoto webu či jeho obsahu v jakékoliv ZPŮSOBEM. Tato webová stránka SPECIFICKY odepře přístup na každého jednotlivce, která je kryta dítěte soukromí online ACT (COPA) Z 1998.

Obsah stránek tohoto webu je pro obecné informace a pouze pro použití. Je podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Ani my, ani žádná třetí strana poskytnout žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, představení, kompletnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezen nebo nabízené na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my výslovně vylučují odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.

Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na této webové stránce je výhradně na vlastní nebezpečí, pro které jsme nenese odpovědnost. Musí být vlastní zodpovědnost zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky svých specifických požadavků.

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo v licenci k nám. Tento materiál obsahuje, ale není omezena pouze na, konstrukce, dispozice, dívej se, vzhledu a grafiky. Reprodukce je zakázáno jinak než v souladu s autorským právem, která tvoří součást těchto podmínek.

Všechny ochranné známky reprodukované na těchto stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo licencované k operátorovi, jsou uznány na webových stránkách.

Neoprávněné použití těchto webových stránek může dát k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.

Čas od času se tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na další webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí pro poskytnutí dalších informací. Ty neznamenají, že jsme schválili webové stránky(s). Nemáme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek(s).

Vaše používání této webové stránky a veškeré spory vzniklé z takového používání internetových stránek podléhá zákonům Isle of Man.

REVIZE na tuto webovou stránku podmínek používání bez upozornění

Tyto Podmínky používání www.kushmoney.com je dynamická. To bude neustále měnit. Nesmíte předpokládat, že zůstane stejný a souhlasíte kontrolovat politiky při každé návštěvě stránky pro změny. ledaže, v jediném stanovisku stránkách, tato politika změní tak drasticky, jak navrhnout vyslán oznámení na webu nebo e-mailem, budete dostávat žádné oznámení o změnách těchto podmínkách a způsobu www.kushmonmey.com ani, za žádných okolností, dělá toto oznámení slib webu. Vaše další používání těchto stránek vždy prokazuje svůj souhlas s podmínkami pro www.kushmoney.com nebo jakýchkoli změn.

KONTAKTNÍ INFORMACE

admin@kushmoney.com

POSLEDNÍ AKTUALIZACE

Tyto Podmínky používání www.kushmoney.com byly naposledy aktualizovány dne: 30čt leden 2017